Контакты

Пожалуйста, дайте нам знать, если у вас есть какие-либо вопросы, вы хотели бы оставить комментарий или хотели бы получить дополнительную информацию о наших услугах.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “AMBK” (reģ. nr. 40103390151) un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra 2022.gada 22.decembrī noslēdza līgumu Nr. SKV-L-2022/600 par atbalsta saņemšanu saskaņā ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektu „Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” (projekta identifikācijas numurs 3.2.1.2./16/I/001), tai skaitā eksporta atbalstāmo darbību un produktu atbilstības novērtēšanas veikšanai.

MABUK, SIA

AMBK, SIA

Kontaktu
forma