Rīgas ūdens, SIA

Rīgas ūdens pamatfunkcija ir Rīgas teritorijas nodrošināšana ar centralizētiem ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumiem, kā arī veic notekūdeņu attīrīšanu. Kopš 2016. gada Rīgas ūdens uztic mums tehnoloģisko iekārtu uzturēšanu savos objektos.

Nacionālie bruņotie spēki

Nacionālie bruņotie spēki ir valsts militārās aizsardzības sistēmas pamats, kas sargā Latvijas valsts suverenitāti un teritoriālo nedalāmību. Nacionālie bruņotie spēki ir triju militāro formējumu – regulāro spēku, Zemessardzes un rezerves – kopums. Kopš 2016. gada Valsts Nacionālie bruņotie spēki uztic mums tehnoloģisko iekārtu uzturēšanu savos objektos.

Nodrošinājuma valsts aģentūra

Aģentūra nodrošin Iekšlietu ministrijas un tās padotībā esošo iestāžu darbību nekustamo īpašumu, publisko iepirkumu un valsts materiālo rezervju jomā, kā arī veic darbības ar ieročiem, munīciju, to sastāvdaļām un speciālajiem līdzekļiem Kopš 2017. gada Nodrošinājuma valsts aģentūra uztic mums tehnoloģisko iekārtu uzturēšanu savos objektos visā Latvijas teritorijā.

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

Dienests īsteno valsts politiku ugunsdrošības, ugunsdzēsības, civilās aizsardzības un vienotā ārkārtas palīdzības sadarbības jomā. Kopš 2017. gada Valsts ugunsdzesības un glābšanas dienests uztic mums tehnoloģisko iekārtu uzturēšanu visos savos objektos, visā Latvijas teritorijā.

Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests

Dienesta funkcija ir īstenot vienotu valsts politiku neatliekamās medicīniskās palīdzības jomā un nodrošināt pirmsslimnīcas neatliekamo medicīnisko palīdzību ikdienā un ārkārtas situācijās visā Latvijā. Kopš 2016. gada Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests uztic mums tehnoloģisko iekārtu uzturēšanu visos savos objektos, visā Latvijas teritorijā.

Ieslodzījuma vietu pārvalde

Ieslodzījuma vietu pārvalde ir Tieslietu ministrijas padotībā esoša valsts pārvaldes iestāde, kas īsteno valsts politiku apcietinājuma, kā drošības līdzekļa un brīvības atņemšanas, kā kriminālsoda, izpildes jomā. Kopš 2017. gada Ieslodzijuma vietu pārvalde uztic mums tehnoloģisko iekārtu uzturēšanu visās ieslodzijumu vietās Latvijā.

Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs

Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs ir atbildīgs par Aizsardzības ministrijas valdījumā esošā nekustamā īpašuma un valsts militārās aizsardzības objektu apsaimniekošanu un materiāltehnisko līdzekļu apgādi. Kopš 2016. gada Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs uztic mums tehnoloģisko iekārtu uzturēšanu visos savos objektos, visā Latvijas teritorijā.

Latvijas Republikas Saeima

Kopš 2016. gada Latvijas Republikas Saeima uztic mums savu tehnoloģisko iekārtu uzturēšanu.

Latvijas Banka

Latvijas Banka ir valsts centrālā banka, kas galvenokārt īsteno valsts monetāro politiku un emitē nacionālo valūtu. Kopš 2017. gada Latvija centrālbanka uztic mums tehnoloģisko iekārtu uzturēšanu visos savos objektos, visā Latvijas teritorijā.